با درود به دردآشنایان و برگزیدگان عزیز،

سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس dementia است. بدنبال مطالب قبلی در باره انتخاب واژگان مناسب و آمار جهانی و ایران، در این بلاگ می خواهم به ده علامت هشدار دهنده فرسایش مغز بپردازم.

ایا شما در آستانه ابتلا به بیماری آلزایمر هستید؟
شما به آشپزخانه می روید و در یخچال را باز می کنید ولی بخاطر نمی آورید دنبال چه هستید. آیا این شروع آلزایمر است؟
آماده خروج از منزل هستید ولی سویچ اتومبیلتان را پیدا نمی کنید. آیا باید نگران باشید؟
شما متوجه می شوید که برای فراموش نکردن کارها، باید پیوسته آنها را یادداشت نمایید. آیا این مقدمه ابتلا به فرسایش مغز است؟

برای پاسخ به این پرسشها و آگاهی بیشتر در باره ده نشانه زنگ خطر به وبلاگ دردآشنا مراجعه نمایید:
http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/