با افتخار حضور جناب آقای دکتر دانش طلب متخصص جراحی عمومی وزیبایی را به عنوان یکی از مشاورین "همراه سلامت" در وبسایت "کافه سلامت" خوش آمد می گوییم. با حضور ایشان کاربران بخش گوارش همراه سلامت می توانند علاوه بر تبادل تجربیات با یکدیگر پاسخ پرسشهای خود را از طریق یکی از شخصیتهای علمی این مجموعه بدست آورند.