با افتخار حضور سرکار خانم دکتر دارای موجانی دکترای تغذیه را به عنوان یکی از مشاورین "
همراه سلامت
" در وبسایت "کافه سلامت" خوش آمد می گوییم. با حضور ایشان کاربران بخش تغذیه همراه سلامت می توانند علاوه بر تبادل تجربیات با یکدیگر پاسخ پرسشهای خود را از طریق یکی از شخصیتهای علمی این مجموعه بدست آورند.