ورود جناب آقای هدایت نوری، کارشناس ارشد گفتاردرمانی را به عنوان مشاور این بخش خوش آمد می گوییم.
ایشان سابقه چندین ساله در درمان مشکلات مربوط به گفتار مانند سکته مغزی و مشکلات بلع دارند.